Bokningsvillkor

IN-/ UTCHECKNING,

              Incheckning:  efter k l15.00
              Utcheckning:  före kl  11.00  

Bokningsvillkor stuga, inredd husvagn eller semesterhus.

 • Dessa villkor gäller mellan Spilhammars camping och den som själv eller genom annan person bokar, upprättar ett avtal, enligt vad som angetts i bekräftelsen. Beställaren anges som Kund i villkoren och övriga resenärer anges som gäster. Bokningen/avtalet kan gälla boende i stuga i Spilhammars camping , andra produkter och tjänster, eller en kombination av dessa, s.k. paketresa.

Bokning för privatperson camping plats.

 • För att boka/ingå i ett avtal med Spilhammars camping gällande boende skall kunden vara 16 år. Legitimering sker vid ankomst. Uppfyllande av åldersgräns är ett krav för att få tillträde till boendet. Om kunden vid tillträde till boendet inte uppfyller åldersgränsen, gäller regler för avbokning.

Bokning för privatperson

 • För att boka/ingå i ett avtal med Spilhammars camping gällande hyra av campingtomt skall kunden vara 16 år. Legitimering sker vid ankomst.
 • Uppfyllande av åldersgräns är ett krav för att få tillträde till boendet. Om kunden vid tillträde till boendet inte uppfyller åldersgränsen, gäller regler för avbokning.
 • Alla kunder skall inneha legitimation  för att ha tillåtelse att checka in på campingplatsen.
 • Bokningen / avtalet gäller 1fam (max 6 personer 2 vuxna + 4 barn).

Bokning av boende

 • I grundpriset ingår hyra av stuga, elektricitet, och bäddar. Täcke och kudde, enligt Spilhammars camping beskrivning, variation av planlösning/inredning kan förekomma. Kunden samt gäster får ej använda stuga till annat än fritidsändamål, om inget övrigt är överenskommet vid bokningstillfället.
 • Antalet personer i boendet får max vara antal bäddar boendet är utrustat med. På boendepriser utgår inga barn- eller extrabäddsrabatter. Vid särskilda önskemål, beträffande husdjur, barnsäng/barnstol, skall dessa framföras vid beställningstillfället. Övriga önskemål tillgodoses om möjlighet finns. Spilhammars camping informerar om stugnummer tidigast vid ankomst. Spilhammars camping förbehåller sig rätten att byta boende till annat likvärdigt boende eller uppgradera.
 • I grundpriset ingår ej sänglinne, handdukar eller avresestädning. Detta kan tilläggsbeställas enligt gällande prislista.
 • Hyresavtalet är personligt.

Bokning av boende

 • I grundpriset ingår hyra av campingtomt, elektricitet (10 ampere) enligt Spilhammars camping beskrivning. Kunden samt gäster får ej använda campingtomten till annat än fritidsändamål, om inget övrigt är överenskommet vid bokningstillfället. På campingtomtpriser utgår inga barn- eller extrabäddsrabatter. Spilhammars camping informerar om tomt tidigast vid ankomst.

Bokning av extra produkter

 • Förhandsbokning av sänglinne kan göras fram till och med ankomstdagen och betalas på plats.
 • Slutstädning kan förbeställas fram till kl. 11.00, 1 dag före avresa.

Bokningsbekräftelse

 • Vid mottagande av bokningsbekräftelsen skall denna kontrolleras, så att alla uppgifter stämmer.
 • Det är kunden som ansvarar för att uppgifterna på bokningsbekräftelsen är korrekta.

Bokningsbekräftelse skickas via e-post eller via post.

 • I händelse av fel skall Spilhammars camping kontaktas inom 7 dagar från mottagandet av bekräftelsen.

Betalning

 • Betalning är uppdelad i bokningsavgift och slutbetalning.
 • Innan betalning av bokningsavgift/slutbetalning, kontrollera så att alla uppgifter stämmer.
 • Det är kunden som ansvarar för att uppgifterna stämmer.
 • Bokningsavgiften omfattar 30%  per stuga av boendebeloppet och skall vara Spilhammars camping  tillhanda senast 7 dagar efter bokningstillfället.
 • Slutbetalning skall vara Spilhammars camping tillhanda senast 40 dagar innan ankomst.
 • Vid bokning senare än 40 dagar innan ankomst gäller omgående slutbetalning av hela beloppet.
 • Vid betalning via Internetbank skall alltid betalningskännetecken och namn på kunden anges.
 • Kunden skall alltid kontakta receptionen på Spilhammars camping för att avboka.
 • I den händelse att delbetalning eller slutbetalning ej är betald i tid, förbehåller sig Spilhammars camping rätten att avboka bokningen.
 • Spilhammars camping skickar en betalningspåminnelse.
 • Spilhammars camping skickar ej betalningsbekräftelser.
 • För att få tillträde till bokat boende skall hela hyresbeloppet vara betalt.

 

 

 Borgen semesterhus Åsjön/inredat husvagn

 • För huset Åsjön/ inredd husvagn tar vi en avgift ad 1000 sek, som ska betalas vid ankomst på campingen. 
 • Kunden får beloppet tillbaka om det  inte upptäcks några skador på huset/ husvagn vid avresa. 

Avbokning

 • Avbokning skall ske skriftligen eller muntligen till receptionen på Spilhammars camping .
 • Uppge alltid namn, bokningsnummer och bokad ankomstdag.
 • Vid avbokning då endast bokningsavgiften är betalad, behåller Spilhammars camping bokningsavgiften, vilket avser 30% per stuga, inredat husvagn, camping plats eller semesterhus,av boendebeloppet.
 • Boka några dagar före ankomst. Gäller ovanstående regel inte, och du måste betala hela beloppet vid avbokning.
 • Vid avbokning då hela beloppet är betalat kräver Spilhammars camping ett läkarintyg. Då behåller Spilhammars camping bokningsavgiften 30 % per stuga / campingplats och kunden får tillbaka resterande belopp.
 • Om man avbokar  4 veckor inom ankomst, ska hela beloppet betalas.
 • Bara om du kommer med ett giltigt läkarintygg, då gäller denna regel inte, då behåller Spilhammarscamping bara 30% av hela beloppet.

Tidigare avgång ur stuga, inredd husvagn, camping eller semesterhus

 • Om en kund avgår tidigare än hon/han har kommit överens om och anges i bokningsbekräftelsen ska personen betala hela hyresbelopp. (om inte annat överenskommit med camping ägaren)

Ansvar för egendom/vållande av skada

 • Spilhammars camping ansvarar ej för kvarglömda saker. Kontakta receptionen på Spilhammars camping angående kvarglömda saker. Skada som vållas kunden eller gästen genom försummelse från Spilhammars camping sida, skall ersättas. Kunden/gästen skall i sådana fall anmäla detta omgående till receptionen på Spilhammars camping . Kunden/gästen är å sin sida ansvarig för skada i de fall kunden/gästen själv, eller någon i dess sällskap, genom försummelse, vållat skadan. Se även "Övriga skyldigheter"

Övriga skyldigheter

 • Kunden/gästerna skall vårda stugan väl och följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller.
 • Kunden/gästerna skall mellan 23:00 och 07:00 i aktta största hänsyn och tystnad gentemot andra gäster.
 • Kunden skall ansvara för skador som uppstår på fastigheten och dess inventarier i de händelser skadan har orsakats av att kunden/gästerna i sällskapet eller  någon annan som bereds tillträde till boendet har varit vårdslös.
 • Kunden/gästerna i sällskapet får ej ställa upp tält, husvagn eller husbil på tomten.Ej heller installera musikanläggning eller annan störande utrustning i boendet eller i direkt anslutning till boendet.
 • Kunden/gästen skall följa de bestämmelser som gäller för stugan, beträffande rökförbud och ev. husdjursförbud.
 • Eventuella överträdelser beivras.
 • Överträdelse mot rök- och husdjursförbud debiteras med en avgift på 4000 SEK för Stugor och 6500 SEK för Semesterhus, Lägenhet, Hyr huvagn.

Städning

 • Om avresestädning inte har utförts av kund/gäst, enligt städinstruktioner innan avresa, sker städning av personalen på campingen.  Missad eller undermålig städning kommer att debiteras med en avgift av 1400 SEK.
 • boka du städning:
 • Om du har husdjur i stugan är det obligatoriskt med städning
 • Stuga                                950 sek
 • Semesterhus Blåbär    1500 sek
 • Lägenhet                        1100 sek
 • Städning Kostnader:
 • Stuga 4,5,6 pers              650 sek
 • Stuga 2+6 är barn            325 sek
 • Pippistuga                        325 sek
 • Hyr husvagn                    900 sek
 • Semseterhus                 1250 sek
 • Lägenhet                         850 sek

Nycklar/nyckelkort

 • Samtliga nycklar till bokad stuga skall återlämnas vid utcheckning. För ej återlämnade nycklar kommer Spilhammars camping  att debitera 700 SEK per nyckel.
 • Per nyckelkort  50 Sek.

Avtalsbrott

 • Detta är ett avtal upprättat mellan kunden (beställaren) och Spilhammars camping .
 • Avtalet är bindande och godkänt av kunden i och med betalning av bokningsavgift.
 • Avtalet upphör att gälla med omedelbar verkan om:
 • Bokningsvillkoren ej uppfylls.
 • Kunden/gästerna i sällskapet uppträder störande i stug- eller campingområdet.
 • Kunden/gästerna i sällskapet begår skadegörelse i stug- eller campingområdet.
 • Stugan används till ej avsett ändamål.
 • Om avtalsbrott inträffar måste kunden/gästerna i sällskapet omedelbart flytta från stugan och äger ej rätt att återfå någon del av det inbetalda beloppet.
 • Vid förstörelse eller störande uppträdande kan skadestånd krävas av kund.